فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرمت نگارش مقالات
2 اسامی داوران مکاتبه ای
3 مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر
4 مقالات پذیرفته شده در بخش سخنرانی
5 فایل فرمت ارائه سخنرانی
6 فایل فرمت طراحی پوستر
7 پنل بندی سخنرانی های کنگره
8 دفترچه خلاصه مقالات کنگره