اطلاعیه مهم
1399/03/02

اطلاعیه مهم

*با توجه به درخواست شما عزیزان، دبیرخانه اولین کنگره دانشجویی آوان در نظر دارند در جهت ارتقا و بهرمندی بیشتر و همچنین تبادل و استفاده از جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه ویروس کووید۱۹ (کرونا ویروس) که توسط پژوهشگران عزیز اماده گردیده است مهلت دریافت خلاصه مقالات را به مدت یک ماه از تاریخ

 ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 

تمدید نماید.