اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده
1399/04/12

لیست مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر و سخنرانی منتشر شد!


لیست مقالات پذیرفته شده توسط دبیرخانه اولین کنگره دانشجویی آوان به شرح زیر می باشد.

مقالات پذیرفته شده در بخش سخنرانی

 

مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر