داوری
1398/12/03

ضمن پایان یافتن مهلت ارسال رزومه های داوری از پژوهشگرانی که رزومه خود را ارسال کردند کمال تشکر را داریم.

پس از بررسی رزومه ها اسامی داوران اعلام خواهد شد.