تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات
1398/12/16


????????مهلت ارسال خلاصه مقالات به دبیرخانه اولین کنگره دانشجویی آوان تمدید شد.

????آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 
۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹

????ضمن ارزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما عزیزان 

????????با توجه به ورود ناخوشایند ویروس کووید۱۹ به کشور و درگیری برخی عزیزان جهت مقابله و پیشگیری با آن و تعدادی عزیزان که در این زمینه پژوهش هایی داشته و درحال نگارش ان می باشند و درخواست مکرر از دبیرخانه کنگره جهت تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات داشتند

????برگزارکنندگان اولین کنگره دانشجویی آوان جهت رفاه حال شما عزیزان تصمیم بر تمدید مهلت ارسال خلاصه گرفته.

????همچنین درخواست می گردد ارسال خلاصه مقالات خود را به روز های پایانی موکول نفرمایید.

????سایت و ایمیل کنگره همواره پذیرای خلاصه مقالات ارزشمند شما عزیزان می باشد.